Kysely kansanedustajaehdokkaille


  Kysymykset

     Vastaukset annetaan asteikossa 1-4 jossa 1 = Samaa mieltä ja 4 = Eri mieltä.

1 2 3 4
Valtiovallan tulee toimillaan helpottaa sukupolvenvaihdoksia yritystoiminnan turvaamiseksi.
Kahdenkertainen osinkoverotus tappaa yrittäjyyden. Suomen on säilytettävä yhdenkertainen osinkoverotus.
Harvoissa EU-maissa on enää varallisuusveroa. Suomen on luovuttava varallisuusverosta.
Perintö- ja lahjaverotuksessa yrityksen osakkeiden arvostusperusteena on käypä arvo. Arvostusperustetta on lievennettävä.
Elinkeinopolitiikan tulee keskittyä myös vanhan yrityskannan uusiutumiseen.
Koulutus, opetus ja tutkimus on suunnattava myös perheyrityksiä ymmärtäväksi.